• 606 28 23 01
 • k.domanska@psychoterapia-poznan.net

Oferta dla osób dorosłych

Moją pomoc i wsparcie kieruję do wszystkich osób, które doświadczają cierpienia, ale także do tych, które chciałyby lepiej poznać siebie, zwiększyć samoświadomość, rozwijać się i dzięki temu polepszyć swój dobrostan w różnych obszarach życia.

Przykładowe objawy/trudności, z którymi możecie się Państwo zgłaszać:

 • depresja;
 • lęk, napady paniki, fobie, natręctwa;
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem;
 • zaburzenia psychosomatyczne (np. bóle, które nie znajdują uzasadnienia
 • w chorobie fizycznej, omdlenia, zawroty głowy);
 • zaburzenia odżywiania;
 • trudności w związkach z bliskimi osobami;
 • kłopoty w pracy, wypalenie zawodowe;
 • trudności w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych (wypadek, choroba, utrata bliskiej osoby);
 • inne, nieokreślone psychiczne cierpienie, poczucie niezadowolenia, brak satysfakcji w życiu.

W przypadku wątpliwości związanych z tym, czy potrzebują Państwo pomocy psychologa/terapeuty, zapraszam na spotkanie konsultacyjne, w czasie którego możecie wyjaśnić trapiące Was niejasności.
FORMY PRACY

1

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna to spotkanie, którego celem jest rozpoznanie problemu pacjenta, przyjrzenie się jego potrzebom i oczekiwaniom oraz wybór optymalnej formy pomocy. Czasami jest to wstęp do psychoterapii, zawiera elementy wywiadu klinicznego oraz psychoterapii. Konsultacja umożliwia pacjentowi doświadczyć siebie w kontakcie z konkretnym terapeutą, daje obraz tego, jak wygląda psychoterapia.

Konsultacja psychologiczna najczęściej obejmuje od jednej do kilku wizyt.
Każda wizyta trwa 45 – 50 minut.


2

PSYCHOTERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

Psychoterapia krótkoterminowa obejmuje najczęściej kilkanaście sesji. Na początku terapii ustalane są jej granice oraz obszar, którego będzie dotyczyć. Jest to forma terapii nastawiona na rozwiązanie problemu, poradzenie sobie w sytuacji kryzysowej. Celem tego typu terapii jest poprawa funkcjonowania, wsparcie w trudnej sytuacji.

Każda sesja trwa 45 – 50 minut.


3

PSYCHOTERAPIA DŁUGOTERMINOWA

Psychoterapia długoterminowa to rodzaj terapii, którego długość uzależniona jest m.in. od problemu pacjenta oraz indywidualnej chęci zdobywania wglądu.

Praca odnosi się do rożnego rodzaju zaburzeń, jak i normalnego rozwoju człowieka. Polega ona na przepracowaniu nieświadomych treści, uzyskaniu wglądu we własne funkcjonowanie, odzwierciedlające się w relacji terapeutycznej. W atmosferze bezpieczeństwa pacjent ma możliwość przyjrzeć się swoim przeżyciom oraz relacjom z innymi osobami. Wpływa to na uzyskanie trwałych zmian w funkcjonowaniu człowieka, umożliwia nie tylko redukcję objawów, ale także bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, rozwój w różnych obszarach życia.

Każda sesja trwa 45 – 50 minut, sesje odbywają się raz lub kilka razy w tygodniu, o stałej porze i w tym samym miejscu.